4v1: Cykličnost

Přeji hezké čtení plné inspirace 🌸

4v1: Má smysl se zabývat cykličností?

Téma cyklické ženy se během posledních let výrazně rozšířilo. Co to cykličnost je a má význam se jí zabývat? Může nám s něčím pomoci?